GAST. staat voor


Gastheer:

Een Gastheer pur sang met oog voor details, hoge eisen aan het niveau van service, een kritische benadering en goed inzicht. Elke gast/bezoeker/deelnemer zal zich welkom voelen op de locatie of het evenement.

 

Advies:

Een Consultant die goed kan luisteren, creatieve oplossingen bedenkt, en zich goed in kan leven in de vragen die gesteld worden. Voorzien van een zeer uitgebreid netwerk dat bestaat uit (inter)nationale bedrijven, leveranciers en andere partijen binnen de eventbranche zoals brancheverenigingen en eventbureaus.

 

Service:

Een Projectmanager, Eventmanager, of Accountmanager nodig? De uitgangspunten zijn: doortastend te werk gaan, projectmatig werken, heldere analyses maken, duidelijke offertes of afspraken opstellen, deadlines verwezenlijken en gastgericht denken (zowel intern als extern gericht).

 

Training:

Een Trainer/Docent die graag kennis deelt met zijn gasten. In diverse expertises zijn 1 of meerdaagse cursussen beschikbaar: Evenementen-organisatie, Gastheerschap, Basisvaardigheden voor Evenementen.

 

Punt (.):

Of de Gast uiteindelijk een geslaagde dag heeft gekregen hangt voor een heel groot gedeelte af van zijn of haar verwachtingen. Door de Puntjes op de spreekwoordelijke I te zetten, een Punt te durven maken en ook op tijd er een Punt achter te zetten, zullen de verwachtingen vooraf duidelijk in kaart worden gebracht en tijdens en na afloop op zijn minst voldaan worden, maar vaker nog overtroffen. De Punt biedt een mogelijke nieuwe start, ruimte voor eigen inzicht, ruimte voor aanvullingen en gaat vooraf aan een nieuwe zin.